RANDOM
RANDOM

Đề KSCL môn Sinh học 11 năm 2020 - Trường THPT Yên Lạc lần 3 có đáp án

26/06/2020 1.15 MB 15 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200626/496932341611_20200626_101553.pdf?r=9476
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Đề KSCL môn Sinh học 11 năm 2020 - Trường THPT Yên Lạc lần 3 có đáp án với 40 câu hỏi trắc nghiệm khái quát các kiến thức trong chương trình Sinh học 11 đã học đồng thời là rèn luyện các kỹ năng làm bài sinh học. Hy vọng đề thi sẽ giúp các em ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới.

 
 

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

Đề thi có 04  trang

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3 NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC - LỚP 11

Thời gian làm bài 50  phút; Không kể thời gian giao đề

 

Câu 81: Trong quang hợp, ôxi được giải phóng ra có nguồn gốc từ

   A. phân tử nước.                                                      B. phân tử APG.

   C. phân tử C6H12O6.                                                D. phân tử CO2

Câu 82: Ở thực vật, nước chủ yếu được thoát ra ngoài qua bộ phận nào sau đây của lá?

   A. Mô dậu.                      B. Khí khổng.                 C. Mạch gỗ.                    D. Bề mặt lá.

Câu 83: Bộ phận nào sau đây không thuộc ống tiêu hoá ở người?

   A. Dạ dày.                       B. Thực quản.                 C. Ruột non.                   D. Gan.

Câu 84: Trong hô hấp tế bào, đường phân diễn ra ở diễn ra ở

   A. bào tương.                                                            B. chất nền lục lạp.

   C. màng tilacoit.                                                      D. chất nền ti thể.

Câu 85: Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A= T= 2000 và G= X= 800. Tổng số nuclêôtit của gen này là

   A. 2800.                           B. 2100.                           C. 5600.                          D. 1200.

Câu 86: Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong các sản phẩm quang hợp ở cây xanh?

   A. Xantôphyl.                 B. Carôtenôit.                 C. Diệp lục b.                 D. Diệp lục a.

Câu 87: Một cơ thể có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20, giảm phân bình thường tạo ra giao tử có bộ nhiễm sắc thể là

   A. 2n = 20.                      B. n = 10.                         C. 2n = 40.                      D. n =20

Câu 88: Động vật nào sau đây có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

   A. Người.                         B. Voi.                             C. Giun đất.                    D. Thủy tức.

Câu 89: Trong hệ dẫn truyền tim ở người, bộ phận nào sau đây có chức năng tiếp nhận xung thần kinh trực tiếp từ nút xoang nhĩ?

   A. Nút nhĩ thất.               B. Mạng Puốc kin.         C. Tâm thất phải.           D. Bó His.

Câu 90: Loài động vật nào sau đây có hệ tiêu hóa dạng túi?

   A. Thủy tức.                    B. Chim bồ câu.             C. Rắn hổ mang.            D. Giun đất.

Câu 91: Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

   A. Cá chép.                     B. Rắn.                             C. Bồ câu.                       D. Ốc bươu vàng.

Câu 92: Trong tế bào nhân thực, bào quan nào sau đây có ADN xoắn kép vòng trần?

   A. Không bào.                                                          B. Bộ máy Gôngi.

   C. Lưới nội chất trơn.                                              D. Lục lạp.

Câu 93: Chất nào sau đây không được tạo ra ở chu trình Canvin?

   A. APG.                           B. CO2.                             C. AlPG.                          D. RiDP.

Câu 94: Cây hấp thụ sắt ở dạng nào sau đây?

   A. Fe(OH)2.                     B. Fe2+ .                           C. Fe2O3.                         D. FeO.

Câu 95: Các cây Nho quấn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

   A. Hướng đất.                 B. Hướng sáng.               C. Hướng nước.             D. Hướng tiếp xúc.

Câu 96: Trong quá trình nguyên phân bình thường, giai đoạn nào sau đây nhiễm sắc thể tồn tại ở trạng thái kép?

   A. Kì đầu, kì giữa.          B. Kì sau, kì cuối.          C. Kì giữa, kì sau.          D. Kì đầu, kì cuối

Câu 97: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

   A. Magiê.                         B. Mangan.                      C. Kali.                            D. Lưu huỳnh.

Câu 98: Ở người, máu được chuyển trực tiếp vào động mạch chủ từ tâm nào sau đây?

   A. Tâm thất trái.             B. Tâm thất phải.           C. Tâm nhĩ trái.              D. Tâm nhĩ phải.

Câu 99: Ở tế bào nhân thực, một phân tử ADN có thành phần nuclêôtit loại A chiếm 40%. Tỉ lệ nuclêôtit loại G chiếm

   A. 80%.                            B. 40%.                            C. 10%.                           D. 20%.

Câu 100: Áp suất thẩm thấu của máu được duy trì ổn định chủ yếu nhờ vai trò của cơ quan nào sau đây?

   A. Tuyến ruột và tuyến tụy.                                      B. Gan và thận.

   C. Phổi và thận.                                                       D. Các hệ đệm pH.

Đáp án Đề KSCL môn Sinh học 11 năm 2020

81

A

82

D

83

D

84

A

85

C

86

D

87

B

88

C

89

A

90

A

91

D

92

D

93

B

94

B

95

D

96

A

97

B

98

A

99

C

100

B

{-- Nội dung đề và đáp án từ câu 101-120 của Đề KSCL môn Sinh học 11 năm 2020 các bạn vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung Đề KSCL môn Sinh học 11 năm 2020 - Trường THPT Yên Lạc lần 3 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

​​Chúc các em học tập tốt !

 

YOMEDIA