RANDOM
01RANDOM

Đề kiểm tra HK2 môn Sinh học 11 năm 2020 - Sở GD&ĐT Quảng Nam có đáp án

30/06/2020 1.23 MB 70 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200630/10356446720_20200630_155937.pdf?r=4063
QUẢNG CÁO
Video-Banner

Đề kiểm tra HK2 môn Sinh học 11 năm 2020 - Sở GD&ĐT Quảng Nam có đáp án bao gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận khái quát các kiến thức trong chương trình Sinh học 11 đã học đồng thời là rèn luyện các kỹ năng làm bài sinh học. Hy vọng đề thi sẽ giúp các em ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM

(Đề gồm có 02 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Môn: SINH HỌC – Lớp 11

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. TRẮC NGHIỆM (5.0 ĐIỂM)

Câu 1: Những phương pháp nhân giống nào sau đây là nhân giống vô tính ở thực vật?

I. Gieo từ hạt.                II. Chiết cành.             III. Nuôi cấy mô.                 IV. Giâm cành.

A. II, III, IV.                  B. I, II, III.                      C. I, III, IV.                    D. I, II, IV.

Câu 2: Loại hoocmôn nào sau đây có ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở người?

A. Juvenin.                    B. Bursicon.                   C. Tirôxin.                     D. Ecđixơn.

Câu 3: Ví dụ nào sau đây là hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật?

A. Hạt lúa nảy mầm thành cây con.

B. Củ khoai tây mọc chồi, chồi phát triển thành cây con.

C. Cây cà chua ra hoa, kết quả và tạo hạt.

D. Bào tử đơn bội nguyên phân và phát triển thành cây rêu đơn bội.

Câu 4: Ví dụ nào sau đây thuộc loại tập tính bẩm sinh?

A. Khỉ làm xiếc.                                                    B. Người tập thể dục buổi sáng.

C. Nhện giăng lưới.                                              D. Học sinh đi học đúng giờ.

Câu 5: Nội dung nào sau đây đúng khi nói về hạt phấn?

A. Hạt phấn được sinh ra từ tế bào sinh hạt phấn (2n).

B. Hạt phấn gồm có noãn cầu và nhân sinh dưỡng.

C. Hạt phấn gồm có noãn cầu và nhân sinh sản.

D. Hạt phấn được sinh ra từ tế bào sinh hạt phấn (n).

Câu 6: Hình thức nào sau đây là sinh sản vô tính ở động vật?

A. Nảy chồi.                  B. Ghép đôi.                  C. Tiếp hợp.                   D. Giao phối.

Câu 7: Nhóm động vật nào sau đây có hệ thần kinh dạng ống?

A. Chân khớp.               B. Giun dẹp.                  C. Bò sát.                       D. Ruột khoang.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sinh trưởng ở thực vật?

A. Sinh trưởng là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thể.

B. Sinh trưởng là sự phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá, hoa, quả).

C. Sinh trưởng là quá trình biến đổi về chất lượng các thành phần tế bào, mô, cơ quan.

D. Sinh trưởng là quá trình tăng lên về số lượng, kích thước tế bào làm cho cây lớn lên trong từng giai đoạn.

Câu 9: So với cảm ứng ở thực vật thì cảm ứng ở động vật có đặc điểm nào sau đây?

A. Hình thức phản ứng kém đa dạng.                 B. Phản ứng nhanh.

C. Phản ứng khó nhận thấy.                                D. Phản ứng bằng hình thức ứng động.

Câu 10: Nội dung nào sau đây đúng khi nói về tập tính học được?

A. Được hình thành thông qua học tập và rút kinh nghiệm.

B. Sinh ra đã có và đặc trưng cho từng cá thể.

C. Mang tính bẩm sinh và bền vững.

D. Được di truyền từ bố mẹ và đặc trưng cho loài.

Câu 11: Hươu đực quệt một loại dịch có mùi đặc biệt vào cành cây để thông báo cho các con đực khác biết khu vực này đã có chủ. Đây là ví dụ về dạng tập tính

A. kiếm ăn.                    B. xã hội.                        C. di cư.                          D. bảo vệ lãnh thổ.

Câu 12: Ở thực vật có hoa, sau thụ tinh bộ phận nào sau đây sẽ phát triển thành quả?

A. Bầu nhụy.                 B. Đầu nhụy.                 C. Bao phấn.                  D. Ống phấn.

Câu 13: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về các hình thức thụ tinh ở động vật?

A. Thụ tinh ngoài diễn ra bên trong cơ quan sinh sản của con cái.

B. Ếch, nhái có hình thức thụ tinh trong.

C. Tất cả động vật ở cạn có hình thức thụ tinh ngoài.

D. Có hai hình thức thụ tinh là thụ tinh trong và thụ tinh ngoài.

Câu 14: Phát triển ở thực vật bao gồm ba quá trình nào sau đây?

I. Sinh trưởng.                              II. Hô hấp sáng.

III. Phân hóa tế bào.                    IV. Phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.

A. I, II, III.                      B. I, III, IV.                    C. I, II, IV.                     D. II, III, IV.

Câu 15: Động vật nào sau đây có kiểu phát triển qua biến thái hoàn toàn?

A. Ruồi.                          B. Thỏ.                            C. Cào cào.                    D. Gián.

Đáp án phần trắc nghiệm Đề thi HK2 môn Sinh học 11 năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

đề

Câu

401

1

A

2

C

3

B

4

C

5

A

6

A

7

C

8

D

9

B

10

A

11

D

12

A

13

D

14

B

15

A

{-- Nội dung đề và đáp án phần tự luận của Đề thi HK2 môn Sinh học 11 năm 2020 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung Đề kiểm tra HK2 môn Sinh học 11 năm 2020 - Sở GD&ĐT Quảng Nam có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

​​Chúc các em học tập tốt !

 
 

 

YOMEDIA