RANDOM
RANDOM

Đề kiểm tra HK2 môn Sinh học 11 năm 2020 - Trường THPT Bình Hưng Hòa có đáp án

25/06/2020 995.02 KB 22 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200625/619151657847_20200625_165705.pdf?r=7473
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Đề kiểm tra HK2 môn Sinh học 11 năm 2020 - Trường THPT Bình Hưng Hòa có đáp án bao gồm các câu hỏi tự luận khái quát các kiến thức trong chương trình Sinh học 11 đã học đồng thời là rèn luyện các kỹ năng làm bài sinh học. Hy vọng đề thi sẽ giúp các em ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới.

 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH HƯNG HÒA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

 NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN SINH HỌC LỚP 11

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật là gì? Cho ví dụ? Thế nào là mô phân sinh? Phân loại mô phân sinh? (1,5đ)

 • Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về khích thước của cơ thể do tăng số lượng và khích thước của tế bào.. Ví dụ: Sự tăng vế số lựơng lá trên cây, sự dài ra của rễ, tăng kích thước của cánh hoa (0,5)
 • Phát triển của cơ thể thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, bao gồm 3 quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá, hoa, quả). VD : ra hoa, kết quả, ra cành, chồi, lá mới…(0,5)

Các mô phân sinh: (0,5)

 • Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân.
 • Mô phân sinh bao gồm: mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng.

Câu 2: Một số cây trồng như bông, đậu, cà chua… người ta thường hay bấm ngọn thân chính. Biện pháp đó ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây như thế nào? Auxin có vai trò gì trong biện pháp đó? Bấm ngọn thân chính có ảnh hưởng như thế nào tới ST- PT của cây? Giải thích tại sao? (1,5đ)

Ảnh hưởng:

 • Tạo điều kiện cho các chồi bên sinh trưởng mạnh
 • Tán cây phát triển về bề rộng (hoặc cây ra nhiều hoa) (0,5)

Giải thích:

 • Tác dụng của auxin: kích thích sự tăng trưởng của các tế bào phần ngọn, đồng thời kìm hãm sự xuất hiện và tăng trưởng của các chồi bên (0,5)
 • Bấm ngọn đã hạn chế tác dụng ưu thế đỉnh của auxin do auxin ở ngọn không còn nữa => các chồi bên tự do xuất hhiện và tăng trưởng mạnh (0,5)

Câu 3: Người ta sử dụng 3 loại đèn trắng, đỏ, đỏ thẫm chiếu sáng vào ban đêm ở các vườn thanh long, cúc, mía. Nêu tác dụng của các loại đèn này? (1,5đ)

 • Nếu sử dụng đèn trắng: thanh long ra hoa, cúc không ra hoa, mía không ra hoa (0,5)
 • Nếu sử dụng đèn đỏ (R): kích thích sự ra hoa của cây ngày dài => thanh long ra hoa, cúc không ra hoa, mía không ra hoa (0,5)
 • Nếu sử dụng đèn đỏ thẫm (FR): kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn => thanh long không ra hoa, cúc ra hoa, mía ra hoa (0,5)

Câu 4: Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được ở động vật? (4,0đ)

Loại tập tính

Khái niệm

Cơ sở thần kinh

Tính chất

Tập tính bẩm sinh

- Là những hoạt động cơ bản của cơ thể động vật mà ngay từ khi sinh ra đã có (0,5)

- Các phản xạ không điều kiện (0,25)

- Sinh ra đã có (0,25)

- Bền vững, không thay đổi trong quá trình sống(0,25)

- Di truyền được (0,25)

- Mang tính bản năng (0,25)

- Đặc trưng cho loài (0,25)

Tập tính học được

- Là những tập tính hình thành trong quá trình sống của cá thể , thông qua học tập, rút kinh nghiệm(0,5)

- Các phản xạ có điều kiện(0,25)

- Hình thành do học tập (0,25)

- Không bền vững, dễ thay đổi, tùy vào hoàn cảnh và môi trường sống (0,25)

- Không di truyền (0,25)

- Mang tính cá thể (0,25)

- Không đặc trưng cho loài, rất đa dạng, phức tạp(0,25)

Câu 5: Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn, biến thái không hoàn toàn có những đặc điểm gì? Cho ví dụ? (1,5đ)

 • Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn loàn: con non có hình dạng và cây tạo rất khác con trưởng thành. Con non phải trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian biến đổi thành con trưởng thành. (0,5)
 • VD: bướm, lưỡng cư, ruồi , muỗi…(0,25)
 • Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn: con non có hình dạng, cấu tạo gần giống con trưởng thành. Trải qua nhiều lẩn lột xác con non biến đổi thành con trưởng thành. (0,5)
 • VD: châu chấu, ve sầu…(0,25)

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề kiểm tra HK2 môn Sinh học 11 năm 2020 - Trường THPT Bình Hưng Hòa có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

​​Chúc các em học tập tốt !

 

YOMEDIA