RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4.1 trang 87 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 4.1 trang 87 SBT Toán 6 Tập 2

Nhìn mỗi hình vẽ và điền đúng số đo góc vào ô còn trống trong bảng sau

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 87 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Lệ Diễm
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Sơn Ca

  Trắc nghiệm: Khi nào thì xOy + yOz = xOz - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  A. 100°     B. 70°     

  C. 80°     D. 60°

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  A. Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz

  B. Tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ox

  C. Tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ox

  D. Chưa thể kết luận được tia nào nằm giữa hai tia còn lại

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  A. Nếu tia Ot nằm giữa hai tia Ou và Ov thì ∠tOu + ∠tOv = ∠uOv

  B. Nếu hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa cạnh chung thì hai góc đó kề nhau

  C. Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau gọi là hai góc phụ nhau

  D. Hai góc kề bù có tổng là 180°

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  A. Hai góc tù là hai góc kề nhau

  B. Cho ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz, ta luôn có: ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz

  C. Nếu tia Oy nằm giữa hai tia On và Om thì khi đó ta có: ∠yOn + ∠yOm = ∠mOn

  D. Nếu ∠A và ∠B là hai góc bù nhau thì ∠A + ∠B = 90°

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • nguyễn quang hà hà

  Cho hai tia Ot,Ou cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có chứa bờ tia Oz,biết zOt = 100 độ, zOu=180 độ. Vẽ tia phân giác của zOt. Vẽ tia phân giác Od của tOu. Tính cOd

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nấm bé

  Trên nửa mặt phẳng cho góc xoy và góc yot là 2 góc kề bù biết xoy =90 độ. hãy cho biết góc yot là góc gì?

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
YOMEDIA