RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 11 trang 14 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 11 trang 14 SGK Hình học 11 NC

Chỉ ra trục đối xứng (nếu có) của mỗi hình sau đây (mỗi hình là một từ bao gồm một số chữ cái):

Chứng minh rằng đồ thị của hàm số chẵn luôn có trục đối xứng

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

b)

Trục Oy luôn là trục đối xứng của đồ thị hàm số chẵn y = f(x)

Thật vậy, nếu điểm M(x; y) thuộc đồ thị, tức là y = f(x) thì điểm đối xứng với M qua Oy là điểm M′(−x; y) cũng thuộc đồ thị vì: f(−x) = f(x) = y.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 14 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA