RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI

Tin học 6 Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục


Quan bài thực hành 2 các em đã được làm quen với: Đăng nhập phiên làm việc, bảng chọn Start, biểu tượng, cửa sổ, kết thúc phiên làm việc và ra khỏi hệ thống. Bài thực hành dưới đây sẽ giúp các em thực hành các thao tác với thư mực nhằm nâng cao kỹ năng kỹ xảo về sử dụng My Computer, xem nội dung đĩa, xem nội dung thư mục, tạo thư mục mới, đổi tên thư mục, xóa thư mục,...

ANYMIND
QUẢNG CÁO

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

 • Làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows XP;
 • Biết sử dụng My Computer để xem nội dung trong các thư mục;
 • Biết tạo thư mục mới, đổi tên, xóa thư mục đã có.

2.2. Nội dung

a. Sử dụng My Computer

Muốn xem những gì có trên máy tính, ta có thể sử dụng: My Computer hoặc Windows Explore.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1. Nháy đúp vào biểu tượng  để mở cửa sổ My Computer;

Một cửa sổ mở ra cho thấy biểu tượng các đĩa và thư mục bên trong:

Hình 1. Cửa sổ làm việc của My Computer

 • Bước 2. Nháy nút  (thư mục) trên thanh công cụ của cửa sổ để hiển thị cửa sổ My Computer dưới dạng hai ngăn, ngăn bên trái cho biết cấu trúc các ổ đĩa và thư mục (hình 1).

b. Xem nội dung trên đĩa

Để xem nội dung trên đĩa:

 • Nháy chuột vào biểu tượng ổ đĩa, chẳng hạn C:
 • Nếu máy tính có các ổ đĩa khác, nháy đúp biểu tượng ổ đĩa để xem nội dung.

c. Xem nội dung thư mục

 • Nháy chuột ở biểu tượng hoặc tên của thư mục ở ngăn bên trái hoặc nháy đúp chuột tại biểu tượng hoặc tên của thư mục ở ngăn bên phải cửa sổ để xem nội dung thư mục.
 • Nội dung thư mục có thể được hiển thị dưới dạng biểu tượng. Nháy nút  trên thanh công cụ và chọn các dạng hiển thị khác nhau để xem nội dung thư mục với các mức độ chi tiết khác nhau.

Hình 2. Lựa chọn cách hiển thị nội dung thư mục

 • Nếu thư mục có chứa thư mục con, bên cạnh biểu tượng thư mục trong ngăn bên trái có dấu . Nháy nút này để hiển thị các thư mục con (khi đó dấu  trở thành dấu ). 

 • Nháy nút  trên thanh công cụ để hiển thị lại nội dung thư mục vừa xem trước đó. Nháy nút  để xem thư mục mẹ của thư mục hiện hành.

d. Tạo thư mục mới

Thực hiện theo các bước:

 • Bước 1: Mở cửa sổ sẽ chứa thư mục đó;
 • Bước 2: Nháy phải chuột tại vùng trống trong cửa sổ thư mục, chọn lệnh New \(\rightarrow\) Folder;
 • Bước 3: Trên màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng thư mục với tên tạm là New Folder. Ta gõ tên thư mục và nhấn Enter hay nháy chuột tại vị trí khác.

Lưu ý 1: Trong Windows tên thư mục có thể dài tới 255 kí tự kể cả dấu cách. Tuy nhiên tên thư mục không chứa các kí tự \ / : * ? “< > |. Tên thư mục không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

e. Đổi tên thư mục

Có 2 cách thực hiện:

 • Cách 1:
  • Bước 1: Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên;
  • Bước 2: Nháy chuột vào tên thư mục một lần nữa;
  • Bước 3: Gõ tên rồi nhấn Enter hoặc nháy chuột tại một vị trí khác.

Lưu ý 2: Nếu chỉ cần sửa tên thì ở bước thứ ba dùng các phím mũi tên để di chuyển và các phím xóa để sửa.

 • Cách 2:
  • Bước 1:  Nháy chuột vào thư mục cần đổi tên;
  • Bước 2: Nhấn phím F2 → gõ tên thư mục mới→ Enter.

f. Xóa thư mục

Có 2 cách thực hiện:

 • Cách 1:
  • Bước 1: Nháy chuột để chọn thư mục cần xóa;
  • Bước 2: Nhấn phím Delete.
 • Cách 2: Nháy chuột phải vào thư mục cần xóa chọn Delete.

Lưu ý 3: Thư mực sẽ được đưa vào thùng rác (Recycle Bin), chỉ khi nào ta xóa nó trong thùng rác thì thư mục mới bị xóa thực sự.

 
 

2. Luyện tập Bài thực hành 3 Tin học 6

Sau khi học xong Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục, các em cần nắm chắc những nội dung sau:
 • Sử dụng My Computer;
 • Xem nội dung đĩa;
 • Tạo thư mục mới;
 • Đổi tên thư mục;
 • Xóa thư mục.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 6 Bài thực hành 3 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 3-Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

3. Hỏi đáp Bài thực hành 3 Tin học 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

YOMEDIA