RANDOM
RANDOM
Video-Banner

Test Yourself B Unit 4 - 6 lớp 11


Bài học Test Yourself B Tiếng Anh lớp 11 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 4 đến bài 6 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Pronunciation - Grammar & Writing.

QUẢNG CÁO

Tóm tắt bài

1. Listening Trang 76

 • Listening and choose the best answer A, B, C or D. (Nghe và chọn câu trả lời A, B, C hoặc D đúng nhất.)

1. Which of the following is NOT true? (Câu nào dưới đây không đúng?)

A. Winners placed the olive wreaths on their own heads.

B. The games were held in Greece every four years.

C. Battles were interrupted so that athletes could participate in the games.

D. Poem glorified the winners in songs.

2. Why were the Olympic Games held at the foot of Mount Olympus? (Tại sao thế vận hội Olympis lại được tổ chức ở chân núi Olympus?)

A. to stop wars

B. to honor Zeus

C. to crown the best athletes

D. to sing songs about athletes

3. When were the first Olympic Games held at the foot of Mount Olympus? (Thế vận hội Olympic đầu tiên ở chân núi Olympus được tổ chức trong thời gian nào?)

A. 676 B.C

B. 766 B.C

C. 786 B.C

D. 776 B.C

4. Which of the following contests was NOT mentioned? (Môn thi đấu nào không được đề cập đến?)

A. discuss throwing

B. boxing

C. skating

D. running

5. What conclusion can we draw about the ancient Greeks? (Kết luận nào đúng về những người Hi Lạp cổ đại?)

A. They liked to fight.

B. They were very athletic.

C. They liked a lot of ceremonies.

D. They could not count, so they used "Olympiads" for dates.

Guide to answer

1. A

2. B

3. C

4. C

5. B

 • Tapescript Listening Test Yourself Unit 4 - 6

​In the 776 B.C the Olympic Games were held at the foot Mount Olympus to honor the Greeks chief god, Zeus. I he Greeks emphasized physical fitness and strength in their education of youth. Therefore contests in running, jumping, discuss and Javelin throwing, boxing and horse chariot racing were held in individual cities, and the winners competed every four years at Mount Olympus. Winners were greatly honored by having olive wreaths placed on their heads and poems were sung about their deeds. Originally, these were held as games of friendship, and any wars in progress were halted to allow the games to take place.

The Greeks attached so much importance to these games that they calculated time in four year cycles called "Olympiad" dating from 776 B.C.

2. Reading Trang 77 - 78

 • Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1. What is the passage mainly about? (Bài văn chủ yếu nói về điều gì?)

A. The World Cup tournament

B. The organisation of FIFA

C. The FIFA women's football championship

D. The FIFA Women's World Cup 2007

2. What could best replace the phrase growing in popularity? (Cụm từ nào thay thế thích hợp nhất cho cụm growing in popularity?)

A. not liked any more

B. liked by more people

C. increased in number

D. played by adult women

3. How often is the Women's World Cup organised? (Cúp bóng đá nữ vô địch thế giới được tổ chức như thế nào?)

A. Every eight years

B. Every four years

C. Sixty - one years after the men's

D. Every sixteen years

4. What does the event refer to? (Từ event ám chỉ điều gì?)

A. China

B. the outbreak of SARS

C. the 2003 Women's World Cup

D. the 2007 Women's World Cup

5. What is NOT true about the Women's World Cup? (Câu nào không đúng về Cup bóng đá vô địch nữ)

A. The number of girls and women playing football has equalled that of men.

B. Almost one billion people watched the 1999 Women's World Cup finals on TV.

C. The first Women's World Cup tournament was held in China.

D. The 2003 championship finals were hosted by the United States.

Guide to answer

1. D

2. B

3. B

4. C

5. C

 • Bài dịch Reading Test Yourself B Lớp 11

Giải vô địch bóng đá nữ quốc tế quan trọng nhất là Cúp bóng đá Nữ thế giới. Được tổ chức bởi FIFA - một tổ chức thể thao lớn nhất - trận đấu đầu tiên của nó được diễn ra vào năm 1991, 61 năm sau giải vô địch bóng đá nam.

Mặc dù được thành lập không lâu, Cúp bóng đá Nữ thế giới đang trở nên phổ biến. Giải vô địch đầu tiên được đăng cai tại Trung Quốc với 12 đội tuyển đại diện cho đất nước họ. Sau đó 8 năm, hơn 650 000 khán giả đã đến theo dõi trận chung kết và gần một tỉ người từ 70 quốc gia theo dõi qua truyền hình. Và đến lần thứ tư năm 2003, số đội dự thi vòng chung kết đã tăng lên đến 16 đội. Theo như FIFA ước đoán, hiện tại có 40 triệu phụ nữ chơi bóng đá trên thế giới sẽ bằng với số nam cầu thủ vào năm 2010.

Cúp bóng đá Nữ thế giới 2007 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc. Lúc ban đầu, Trung Quốc được chọn làm nước chủ nhà của Cúp bóng đá Nữ thế giới 2003 nhưng do dịch cúm SARS bùng nổ ở Trung Quốc nên giải được dời về Mỹ. Trước đó Mỹ đã tổ chức cúp thế giới 1999 nên Mỹ được xem là quốc gia duy nhất có thể tổ chức giải đấu trong một thời gian ngắn như thế.

3. Pronunciation and Grammar Trang 79

a) Listen and put a tick (v) in the right box, paying attention to the pronunciation of the underlined part of the word. (Nghe và đánh dấu vào hộp bên phải, chú ý đến cách phát âm phần gạch chân của từ.)

1. pray         play

2. bright       drive

3. twice        wise

4. proud       blouse

Guide to answer

1. play

2. drive

3. twice

4. proud

b) Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. (Hoàn thành đoạn văn với dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

SIMPLE SOLUTIONS FOR A “NEW” YOU

Try these two fabulous ideas from our new beauty editor.

Fitter

You'll look good if you decide (do) to do more exercise. Don't spend time (1. talk)……. Join a gym and make sure you manage (2. go)…………..there regularly.

Fresher

Think of the money you’ll save if you give up (3. smoke)……Don’t just keep on (4. say) ………you are going to give up, but really (5. do)………it. It's easier if you avoid (6. go) ……….to the places where other people smoke.

Guide to answer

1. talking

2. to go

3. smoking

4. saying

5. do

6. going

4. Writing Trang 79

Write about one of the competitions for secondary school students on TV. You may use I he following guidelines (Viết về một trong những cuộc thi cho các học sinh trung học trên truyền hình. Bạn có thể sử dụng các hướng dẫn sau đây)

 • time and the channel on TV
 • length of the show, parts of the show
 • number of the competitors
 • content of the questions
 • the feeling you have for it

Guide to answer

I enjoy watching television and often spend our or two hours watching it everyday. I sometimes spend more time watching it at weekends. One of my favourite programmes is "Road to Mount Olympia". It is always on from 9 o'clock to 11 o'clock on VTV3 on Sundays. I like watching it because the three competitors on each show are very intelligent. They are all advanced students from different schools. They have to answer several questions about general knowledge of natural and social sciences. Many questions are very challenging for me. I am interested in watching it but I don't think I am able to take part in the programme.

 
 

Bài tập trắc nghiệm Test Yourself B Lớp 11

Vây là các em đã được ôn tập bài học từ unit 4 đến unit 6 qua phần thực hành Test Yourself B chương trình Tiếng Anh lớp 11. Để luyện tập thêm các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Test Yourself B Unit 4 - 6 lớp 11

 • Câu 1: Read the passage carefully and choose the correct answer. Instructors at American colleges and universities use many different teaching methods. Some instructors give assignments every day. They grade homework. Students in their classes have to take many quizzes, a midterm exam, and a final text. Other' instructors give only writing assignments. Some teachers always follow a course outline and usually use the text book. Others send students to the library for assignments. The atmosphere in some classrooms is very formal. Students call their instructors 'Professor Smith,' 'Mrs Jones,' and so on. Some teachers wear business clothes and give lectures. Other classrooms have an informal atmosphere. Students and teachers discuss their ideas. Instructors dress informally, and students call them by their first names. American teachers are not alike in their teaching styles. At most American colleges and universities, facilities for learning and recreation are available to students. Students can often use type-writers, tape recorders, video machines, and computers at libraries and learning centers. They can buy books, notebooks, and other things at campus stores. They can get advice on their problems from counselors and individual help with their classes from tutors. Students can relax and have fun on campus, too. Some schools have swimming pools and tennis courts. Most have snack bars or cafeterias.

  According to the passage, instructors at American colleges and universities ______.

  • A. do not grade homework
  • B. never follow a course outline
  • C. teach in their own ways
  • D. do not give students quizzes and exams
  • A. American students can call their teachers by their first name.
  • B. The atmosphere in American classrooms is always relaxed and friendly.
  • C. American teachers are never allowed to dress informally.
  • D. The atmosphere in American classrooms is always formal.
  • A. clothes that only business people wear
  • B. trendy clothes
  • C. casual clothes
  • D. formal clothes
  • A. buy anything they want at campus stores
  • B. ask their counselors and tutors for advice
  • C. use computers that are linked to libraries
  • D. have tutors and counselors solve their problems
  • A. They are well equipped.
  • B. They have stores on campus.
  • C. They have no recreational facilities.
  • D. They offer sports and leisure facilities' for students.

Câu 2 - Câu 15: Xem trắc nghiệm để thi online

Và nếu có thắc mắc gì về các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, từ vựng và ngữ pháp có thể đặt câu hỏi ở phần hỏi đáp để được cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 hỗ trợ giải đáp tốt nhất. Chúc các em ôn tập và học tốt! 

 • Simp past or past continous.(why)

  1-When Mrs Golan ( open )................................... the door , her children (do)..................................... their homework and her husband ( read )...............................................

  2-When (he/arrive).................................to the meeting last time?

  3-(they, paint)...........................the walls when your mother ( come )...................................in?

  4.While Dan ( fix ).............................the chairs the sister,Rondan ( work ).....................................in the garden.

  Theo dõi (0)
 • Tường thuật lại những câu dưới đây, có thể thay đổi thì và đại từ nếu cần thiết

  1. 'We have found the missing girl,' said the police last night.

  ......................................................................

  2. 'I'll drop you from the team if you don't train harder,' said the captain.

  ......................................................................

  3. 'I'd buy the big tin if I were you,' said the grocer.

  ......................................................................

  4. 'Here are the car keys. You'd better wait in the car,' he said to her.

  ......................................................................

  5. 'Why didn't you tell me about that yesterday, Peter?' Jane asked.

  ......................................................................

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

YOMEDIA