OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 9 trang 19 SBT Sinh học 11

Giải bài 9 tr 19 sách BT Sinh lớp 11

Một cây C3 và một cây C4 được đặt trong cùng một chuông thuỷ tinh kín dưới ánh sáng. Nồng độ CO2 thay đổi thế nào trong chuông?

A. Không thay đổi.

B. Giảm đến điểm bù của cây C3.

C. Giảm đến điểm bù của cây C4.

D. Nồng độ CO2 tăng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Để dưới ánh sáng thì cây có quang hợp.

Hai cây C3 và C4 cùng để trong một chuông thủy tinh dưới ánh sáng thì nồng độ CO2 sẽ giảm đến điểm bù cây C4.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 19 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
MGID
ON