RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 4 trang 18 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 tr 18 sách BT Sinh lớp 11

Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với số lượng nhỏ, nhưng có vai trò quan trọng, vì

A. chúng cần cho một sô pha sinh trưởng.

B. chúng được tích luỹ trong hạt.

C. chúng tham gia vào hoạt động chính của các enzim.

D. chúng có trong cấu trúc của tất cả bào quan.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với số lượng nhỏ nhưng có vai trò quan trọng vì nó tham gia vào hoạt động chính của các Enzim

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 18 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA