RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 3 trang 21 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 3 tr 21 sách GK Sinh lớp 11 NC

Nêu vai trò chung của các nguyên tố vi lượng? 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Là thành phần không thể thiếu ở hầu hết các enzim.
  • Hoạt hóa cho các enzim.
  • Liên kết với các chất hữu cơ tạo thành hợp chất hữu cơ-kim loại → có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất.
  • Ví dụ, Mg trong phân tử diệp lục, Cu trong xitôcrôm... 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 21 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA