RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1 trang 83 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 1 tr 83 sách GK Sinh lớp 11 NC

Nêu rõ ý nghĩa của cân bằng nội môi? 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Ý nghĩa cân bằng nội môi:

 • Các hệ thống sống dù ở mức độ nào cũng chỉ tồn tại và phát triển khi môi trường bên trong luôn duy trì được sự cân bằng và ổn định, gọi tắt là cân bằng nội môi.
 • Sự cân bằng và ổn định đó bao hàm sự cân bằng khối lượng nước, cân bằng về nồng độ các chất như glucôzơ, các ion, các axit amin, các axit béo, các muối khoáng... để duy trì áp suất thẩm thấu, huyết áp và độ pH của môi trường bên trong (nội môi) được ổn định, đảm bảo cho sự tồn tại và thực hiện được chức năng sinh lí của các tế bào cơ thể với sự tham gia của hàng ngàn các enzim khác nhau. 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 83 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

 • thu trang

  Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Đào

  Tim chịu sự điều khiển của trung ương giao cảm và đối giao cảm như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA