ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 78 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 5 trang 78 SBT Lịch Sử 8

Nền văn hoá Xô viết hình thành và phát triển trên cơ sở nào?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới, đó là nền văn hóa Xô viết, dựa trên những tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại.

- Nền văn hóa Xô viết đã đạt được những thành tựu to lớn và rực rỡ:

+ Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo chữ viết cho những dân tộc trước đây chưa có chữ viết.

+ Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân với chế độ phổ cập bắt buộc 7 năm, trở thành một đất nước mà đa số người dân có trình độ văn hóa cao cùng một đội ngũ trí thức có năng lực sáng tạo.

+ Nền khoa học - kĩ thuật Xô viết đã chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học - kĩ thuật thế giới. Nền văn hóa - nghệ thuật Xô viết đã có những cống hiến xuất sắc vào kho tàng văn hóa - nghệ thuật nhân loại.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 78 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • hi hi

  Nền văn hóa Xô-viết ra đời trong hoàn cảnh nào? Tại sao gọi nền văn hóa Xô-viết là nền văn hóa mới?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  thi trang

  Nêu những tác phẩm Xô Viết mà em biết .

  Vì sao việc giải quyết nạn thất học được đặt ra hàng đầu của Liên Xô ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA