RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 62 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 5 trang 62 SBT Lịch Sử 8

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

- Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức vì:...

- Chủ nghĩa phát xít thất bại ở Pháp vì: …

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

* Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức vì:

- Chủ nghĩa phát xít ở Đức được giai cấp tư sản cầm quyền ủng hộ, dung túng, đưa Hít-le lên cầm quyền.

- Phong trào cách mạng ở Đức không đủ sức đẩy lùi chủ nghĩa phát xít.

- Giai cấp lãnh đạo ở Đức luôn có bản chất hung hăng, hiếu chiến, mong muốn thiết lập chủ nghĩa phát xít và phát động cuộc chiến tranh phân chia lại thế giới.

* Chủ nghĩa phát xít thất bại ở Pháp vì:

- Đảng Cộng sản Pháp được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, kịp thời tập hợp các đảng phái, đoàn thể trong một mặt trận chung - mặt trận nhân dân Pháp.

- Những hoạt động của Đảng Cộng sản Pháp mang tính tích cực, cương lĩnh của mặt trận phù hợp với quyền lợi của đông đảo quần chúng nhân dân.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 62 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Để​ xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội , nhân dân liên xô phải thực hiện nhiệm vụ chính gì . Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Ngọc Sơn

  Vì sao chủ nghĩa phát xít Đức thắng lợi ở Đức lại thất bại ở Pháp ??

  GIÚP MK NHA

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Hình thức đấu tranh của các cuộc Cách mạng tư sản ở Châu Âu( Hà Lan, Anh, các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và Pháp)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA