OPTADS360
ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 22 Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 22 về Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 1897, do Pô Đu-me thực hiện
  • B. 1896, do An-be Xa-rô thực hiện
  • C. 1896, do Đác-giang li-ơ thực hiện
  • D. 1897, do Va ren thực hiện
  • A. Nông dân
  • B. Đại địa chủ phong kiến
  • C. Tư sản
  • D. Công nhân
 •  
  • A. Kiên định quyết tâm chống Pháp
  • B. Có tinh thần đấu tranh triệt để cho phong trào giải phóng dân tộc.
  • C. Có thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp
  • D. Theo Pháp, không có tinh thần chống Pháp.
  • A. Chuyển từ nền kinh tế phong kiến sang nền kinh tế Tư bản Chủ nghĩa. Nhưng nền kinh tế chậm phát triển nông nghiệp sa xút, công nghiệp kém phát triển.
  • B. Chuyển từ nền kinh tế phong kiến sang nền kinh tế Tư bản Chủ nghĩa. Tuy nhiên Pháp vẫn duy trì bóc lột phong kiến. Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, giao thông vận tải tiến bộ.
  • C. Duy trì nền kinh tế phong kiến lỗi thời lạc hậu để dễ cai trị và khai thác.
  • D. Tất cả đều sai.
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Phục vụ cho quân sự, vận chuyển hàng hóa
  • B. Phục vụ cho quân sự
  • C. Phục vụ cho nhu cầu đi lại, di chuyển của mọi người
  • D. Phục vụ cho sự phát triển của Việt Nam
  • A. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với Pháp
  • B. Mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội Việt Nam.
  • C. Mâu thuẫn giữa địa chủ với nông dân, công nhân với tư sản
  • D. Mâu thuẫn dân tộc giữa dân tộc Việt Nam và Pháp. Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội giữa địa chủ với nông dân, công nhân với tư sản.
  • A. Có ý thức dân tộc, có tinh thần chống Pháp
  • B. Dễ thỏa hiệp, không kiên định chống Pháp.
  • C. Theo Pháp,không có tinh thần chống Pháp.
  • D. Không theo Pháp, nhưng cũng không chống Pháp.
  • A. Công nhân, nông dân, Tư sản
  • B. Công nhân, Tư sản, Tiểu tư sản
  • C. Địa chủ, công nhân, Tư sản
  • D. Địa chủ, công nhân, Tiểu tư sản
  • A. Tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho
  • B. Tuyến đường sắt Sài Gòn - Vĩnh Long
  • C. Tuyến đường sắt Mỹ Tho - Vĩnh Long
  • D. Tuyến đường sắt Sài Gòn - Hà Nội
  • A. Vẫn duy trì chế độ phong kiến
  • B. Việt Nam trở thành nước Tư bản nhưng vẫn duy trì chế độ phong kiến lạc hậu.
  • C. Việt Nam trở thành một nước Tư Bản
  • D. Việt Nam từ nước phong kiến chuyển sang nước nửa thuộc nửa phong kiến
YOMEDIA