ADMICRO
00AMBIENT

hello !'s Profile

 hello !

hello !

01/01/1970

Số câu hỏi 6
Số câu trả lời 13
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

Điểm thưởng gần đây (19)

  • hello !: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 22 năm
  • hello !: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 22 năm
  • hello !: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 16 năm
  • hello !: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 16 năm
  • hello !: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 16 năm
  • hello !: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 16 năm
  • hello !: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 16 năm
  • hello !: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 16 năm
  • hello !: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 20 năm
  • hello !: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 20 năm