RANDOM
AMBIENT

Phạm Thảo Thảo's's Profile

Phạm Thảo Thảo's

Phạm Thảo Thảo's

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 2
Điểm 7
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Phạm Thảo Thảo's: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Phạm Thảo Thảo's: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Phạm Thảo Thảo's: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 36 Truyền tải điện năng đi xa) (+1đ) Cách đây 1 năm