RANDOM
19YOMEDIA

Nhàn Thanh Nhàn's Profile

Nhàn Thanh Nhàn

Nhàn Thanh Nhàn

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Nhàn Thanh Nhàn đã đặt câu hỏi: mọi người giúp mình bài này với ak!! Cách đây 10 tháng

    trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho phép vị tự tâm O tỉ số k=1/2. Tìm ảnh (S’) của đường cong (S):y=(2x+1)/(1-x) qua phép vị tự trên

  • Nhàn Thanh Nhàn đã đặt câu hỏi: mọi người giúp mình bài này với ak!! Cách đây 10 tháng

    trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho phép vị tự tâm O tỉ số k=1/2. Tìm ảnh (S’) của đường cong (S):y=(2x=1)/(1-x) qua phép vị tự trên

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nhàn Thanh Nhàn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nhàn Thanh Nhàn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng