RANDOM
RANDOM

Nguyễn Giang's Profile

Nguyễn Giang

Nguyễn Giang

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 3
Điểm 31
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

Điểm thưởng gần đây (10)

  • Nguyễn Giang: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Giang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 44 Rượu etylic) (+3đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Giang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Giang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 20 Tổng kết chương 1 Điện Học) (+3đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Giang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 15 ADN) (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Giang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 41 Độ tan của một chất trong nước) (+3đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Giang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 37 Axit Bazơ Muối) (+3đ) Cách đây 2 năm