ADMICRO
AMBIENT

Trần Bảo Trân's Profile

Trần Bảo Trân

Trần Bảo Trân

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

 • Trần Bảo Trân đã đặt câu hỏi: Vật lý 11 gỉai điện tích điểm Cách đây 2 năm

  Ba điện tích điểm q1=4.10-8 C; q2=-4.10-8 C; q3=5.10-8  đặt trong không khí tại ba đỉnh A, B, C của tam giác đều cạnh a=2 cm. Xác định các vecto lực tác dụng lên ba điện tích

 • Trần Bảo Trân đã đặt câu hỏi: Vật lý 11 gỉai điện tích điểm Cách đây 2 năm

  Ba điện tích điểm q1=4.10-8 C; q2=-4.10-8 C; q3=5.10-8  đặt trong không khí tại ba đỉnh A, B, C của tam giác đều cạnh a=2 cm. Xác định các vecto lực tác dụng lên ba điện tích

 • Trần Bảo Trân đã đặt câu hỏi: Vật lý 11 gỉai điện tích điểm Cách đây 2 năm

  Ba điện tích điểm q1=4.10-8 C; q2=-4.10-8 C; q3=5.10-8  đặt trong không khí tại ba đỉnh A, B, C của tam giác đều cạnh a=2 cm. Xác định các vecto lực tác dụng lên ba điện tích

 • Trần Bảo Trân đã đặt câu hỏi: Vật lý 11 gỉai điện tích điểm Cách đây 2 năm

  Ba điện tích điểm q1=4.10-8 C; q2=-4.10-8 C; q3=5.10-8  đặt trong không khí tại ba đỉnh A, B, C của tam giác đều cạnh a=2 cm. Xác định các vecto lực tác dụng lên ba điện tích

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Trần Bảo Trân: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm