OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT

Nguyễn Thành Vinh's Profile

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 38
Điểm 16
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nguyễn Thành Vinh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 21 năm
  • Nguyễn Thành Vinh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 13 năm
ON