RANDOM
AMBIENT

Ngô Phương Linh's Profile

Ngô Phương Linh

Ngô Phương Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Ngô Phương Linh đã đặt câu hỏi: Liên quan ion Cách đây 2 năm

    Hòa tan hết m (g) gỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO, trong đó oxi chiếm 8,75% về khối lượng vào nước thu được 400ml dung dịch Y và 1,568 lít H2 (đktc). Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M thu được 400 ml dung dịch T . Để chung hòa hết T cần 40ml HNO3 1M 

    a, Tính m

    b, Nếu cô cạn 400ml dung dịch Y thu đc bao nhiêu gam muối khan ?

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Ngô Phương Linh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm