ADMICRO
AMBIENT

Do Thi Ngoc Anh's Profile

Do Thi Ngoc Anh

Do Thi Ngoc Anh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 47
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

Điểm thưởng gần đây (17)

  • Do Thi Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 17 Hô hấp ở động vật) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Do Thi Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 18 Tuần hoàn máu) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Do Thi Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 24 Ứng động) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Do Thi Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây) (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Do Thi Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Do Thi Ngoc Anh: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề Thi Thử Môn Toán THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An – Năm 2018) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Do Thi Ngoc Anh: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (40 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Hợp chất của Nitơ Hóa học 11) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Do Thi Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 9 Axit nitric và muối nitrat) (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Do Thi Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 8 Amoniac và muối amoni) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Do Thi Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 7 Nitơ) (+3đ) Cách đây 2 năm