ADMICRO
AMBIENT

Nguyễn Thiện's Profile

Nguyễn Thiện

Nguyễn Thiện

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1
Điểm 6
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nguyễn Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm
  • Nguyễn Thiện: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm