ADMICRO
AMBIENT

Nguyen Thi Thu Ha's Profile

Nguyen Thi Thu Ha

Nguyen Thi Thu Ha

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

 • Nguyen Thi Thu Ha đã tải tư liệu Đề cương ôn thi học kì 2 môn Sinh học lớp 8 năm 2017 Cách đây 3 năm
 • Nguyen Thi Thu Ha đã tải tư liệu Đề cương ôn thi học kì 2 môn Sinh học lớp 8 năm 2017 Cách đây 3 năm
 • Nguyen Thi Thu Ha đã đặt câu hỏi: oxit của photpho tác dụng với dung dịch bazo Cách đây 3 năm

  1/Thủy phân hoàn toàn 145,6 g Ca3P2, rồi đốt cháy hoàn toàn có khí thoát ra, cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 400 mml dung dich Ca(OH)2 23,125% (d= 1,28 g/ml ) thu được kết tủa x và dung dịch Y. Dung dịch Y có khối lượng không đổi so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là :

  A tăng 60,8 g           B giảm 60,8 g             C tăng 104 G          D giảm 104 g

  2/ Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g P thu được chất X. Cho chất X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2,5 M thu được dung dịch Y. Khối lượng 1 muối trong Y là

     A 16,4       B 14,2     C 28,4        D 32,8

 • Nguyen Thi Thu Ha đã đặt câu hỏi: bài toán hóa học về muối amoni và tính chất của amoniac Cách đây 3 năm

  1/ Nung nóng 0,5 mol hỗn hợp X gồm H2 , N2 trong bình kín có xúc tác thích hợp, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Cho 1/2 Y đi qua ống đựng Cuo dư nong nóng thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm nhiều nhất là 3,2 g. Tỉ khối hơi của Y so với X

  2/ Cho V(l) NH3 phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 xM sau phản ứng lọc kết tủa và cho vào 10 ml dung dịch NaOH 2M thì kết tủa vừa hết. Giá trị của V, x lần lượt là ?

   

   

   

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Nguyen Thi Thu Ha: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Nguyen Thi Thu Ha: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm