ADMICRO
23AMBIENT

Đức Cường's Profile

Đức Cường

Đức Cường

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Đức Cường đã đặt câu hỏi: Giúp em bài này với ạ Cách đây 15 năm

    Bài 7: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Mg và MgO bằng dung dịch HCl. Dung dịch thu được cho tác dụng với một lượng NaOH dư. Lọc lấy kết tủa rửa sạch rồi nung ở nhiệt độ cao cho đến khi khối lượng không đổi thu được 14g chất rắn. a) Tính thành phần % về khối lượng hỗn hợp ban đầu đã dùng. b) Tính thể tích tối thiểu cần dùng của dung dịch HCl 2M. B

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Đức Cường: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 15 năm