RANDOM
RANDOM

Lê Seven's Profile

Lê Seven

Lê Seven

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Lê Seven đã đặt câu hỏi: Ứng dụng của khảo sát hàm số Cách đây 3 năm

  Số đường thẳng đi qua điểm A(0;3) và tiếp xúc với đồ thị hàm số y=x4-2x3+3 bằng:

  A.0 

  B.1

  C.2

  D.3

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Lê Seven: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm