RANDOM
AMBIENT

Trần Thị Thanh Thư's Profile

Trần Thị Thanh Thư

Trần Thị Thanh Thư

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Trần Thị Thanh Thư đã đặt câu hỏi: Câu nữa mọi người ơi Cách đây 4 năm

    Tìm k để hàm số \(y=\frac{ksinx}{cosx+sinx+2}\) có miền giá trị là đoạn có độ dài bằng 3

  • Trần Thị Thanh Thư đã đặt câu hỏi: Giang hồ cứu nguy Cách đây 4 năm

    Tìm m để miền giá trị của hàm số \(y= m sinx -2(m-1)cosx +2\) là \([-3;7]\)

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Trần Thị Thanh Thư: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 4 năm
  • Trần Thị Thanh Thư: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 4 năm