RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 20 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 20 sách GK Hóa lớp 11

Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 2

- Phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ rất dễ xảy ra vì có sự tạo thành chất điện li rất yếu là H2O

Ví dụ: Mg(OH)2 + 2HCl →  MgCl2 + 2H2O

- Phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit dễ xảy ra vì có sự tạo thành chất khí là CO2

Ví dụ: Na2CO3 + 2HCl  →  2NaCl + CO2 ↑+ H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 20 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Hoàng My

  A. KCl rắn, khan                            

  B. CaCl2 nóng chảy

  C. NaOH nóng chảy   

  D. HBr hòa tan trong nước

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Bao Nhi

  a. Na3PO4 + AgNO3

  b. K2CO3 +  HCl

  c. MgCl2 +  Ca(OH)2

  d. CuSO4 + BaCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA