RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 20 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 20 sách GK Hóa lớp 11

Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa Fe(OH)3?

A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO

B. Fe2(SO4)3 + KI

C. Fe(NO3)3 + Fe

D. Fe(NO3)3 + KOH

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 6

Fe(NO3)3 + 3KOH → Fe(OH)3↓ + 3KNO3

⇒ Chọn D.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 20 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Thu Hương
  Cho K dư vào dung dịch chứa Ca(CO3)2. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra, viết pt hóa học
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Lường Nông
  Nêu điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anna
  Hòa tan hết m gam hỗn hợp X (oxi chiếm 8.75% về khối lượng) gồm Na, Na2O, K, K20, Ba, BaO vào nước, thu được 400 ml dd Y và 1.568 lít H2 (đktc). Trộn 200ml dd Y với 200ml dd hỗn hợp gồm HCl 0.2 M và H2SO4 0.15 M thu được 400 ml dd Z có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn (giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn). Giá trị m là?
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
YOMEDIA