RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 20 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 20 sách GK Hóa lớp 11

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

a) Fe2(SO4)3 + NaOH

b) NH4Cl + AgNO3

c) NaF + HCl

d) MgCl2 + KNO3

e) FeS (r) + HCl

g) HClO + KOH

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Phương trình phân tứ và ion xảy ra trong dung dịch:

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4

2Fe3+ + 3SO42- + 6Na+ + 6OH- → 2Fe(OH)3+ 6Na+ + 3SO42-

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

b) NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓

NH4 + Cl- + Ag+ + NO3- → NH4+ + NO3- + AgCl↓

Cl- + Ag+ → AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑

Na+ + F- + H+ + Cl- → Na+ + Cl- + HF↑

F- + H+ → HF↑

d) Không có phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑

FeS(r) + 2H+ + 2Cl→ Fe2+ + 2Cl+ H2S↑

FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2O

HClO + K+ + OH- → K+ + CIO- + H2O

HClO + OH- →  ClO- + H2O.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 20 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Hoàng Chi
  Giúp mình câu 1 với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Dương Minh Kỳ
  Tính ion các chất có trong dung dịch Ba(OH)2 0,01M
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai hai

  bài 1:cho dd NaOH dư vào 150 ml dd (NH4)2SO4  1M

  a, Viết PTPƯ dạng ion và phân tử

  b,Tính thể tích khí 

  bài 2: Đun hỗn hợp rắn gồm 2 muối (NH4)2CO3 và NH4HCO3 thu được 13,44 lít NH3 và 11,2 lít Co2

  a,Viết PTPƯ

  b,Tính thành phần trăm theo khối lượng của mỗi muối ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA