RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 18.2 trang 26 SBT Hóa học 11

Bài tập 18.2 trang 26 SBT Hóa học 11

Để sản xuất 100,0 kg loại thủy tinh có công thức Na2O.CaO.6SiO2 cần phải dùng x kg natri cacbonat, với hiệu suất của quá trình sản xuất là 100%. Giá trị của x là

A. 22,17             

B. 27,12

C. 25,15             

D. 20,92

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.2

Đáp án: A.

Ta có sơ đồ:

Na2O.CaO.6SiO→ Na2O → Na2CO3

1 mol                                  1mol

478,5 g                                106,0 g

100,0 kg                               x kg

⇒ \(x = \frac{{106,0.100,0}}{{478,0}} = 22,17(kg)\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.2 trang 26 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA