RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 18.1 trang 26 SBT Hóa học 11

Bài tập 18.1 trang 26 SBT Hóa học 11

Loại thủy tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O; 10,98% CaO và 70,59% SiO2 có công thức dưới dạng các oxit là

A. K2O.CaO.4SiO2

B. K2O.2CaO.6SiO2

C. K2O.CaO.6SiO2

D. K2O.3CaO.8SiO2

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.1

Đáp án: C.

Đặt công thức dưới dạng các oxit của loại thủy tinh này là xK2O.yCaO.zSiO2

x : y : z = 0,196 : 0,196 : 1,1765 = 1 : 1 : 6

Công thức cần tìm là K2O.CaO.6SiO2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.1 trang 26 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA