YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 97 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 97 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết phương trình hóa học của phản ứng mô tả thủy tinh bị axit HF ăn mòn. Biết nghiền thủy tinh chủ yếu của thủy tinh là Na2SiO(Na2O.SiO2) và CaSiO(CaO.SiO2)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Na2SiO3 + 2HF → 2NaF + H2SiO3

CaSiO3 + 2HF → CaF2 + H2SiO3

H2SiO3 → SiO2 + H2O

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 97 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA