ON
ON
YOMEDIA
18AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Câu hỏi 3 trang 16 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 3 trang 16 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát Hình 2.2. và trả lời các câu hỏi sau:

- Việc sử dụng điện vượt quá mức cần thiết có thể gây tác động như thế nào đến việc khai thác tài nguyên thiên nhiên để sản xuất điện?

- Sử dụng chất đốt để sản xuất và đun nấu gây ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống?

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Quan sát hình ta thấy việc khai thác quá mức sẽ dẫn đến cạn kiệt tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường

Lời giải chi tiết

 Việc sử dụng điện vượt quá mức cần thiết có thể gây tác động: cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên; ô nhiễm môi trường sống.

- Sử dụng chất đốt để sản xuất và đun nấu gây ảnh hưởng : sản sinh khí thải CO, góp phân làm biến đối khí hậu gây lũ lụt, hạn hán;....

-- Mod Công Nghệ 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Câu hỏi 3 trang 16 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Câu hỏi 1 trang 15 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 2 trang 15 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 4 trang 16 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 5 trang 16 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 6 trang 17 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 7 trang 17 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Luyện tập 1 trang 17 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Luyện tập 2 trang 17 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Luyện tập 3 trang 17 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Luyện tập 4 trang 17 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Vận dụng 1 trang 18 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Vận dụng 2 trang 18 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Vận dụng 3 trang 17 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.1 trang 10 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.2 trang 10 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.3 trang 10 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.4 trang 11 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.5 trang 11 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.6 trang 11 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.7 trang 11 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.8 trang 12 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.9 trang 12 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.10 trang 12 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.11 trang 13 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.12 trang 13 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.13 trang 13 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

ZUNIA9
OFF
ON