ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Câu hỏi 2 trang 15 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 2 trang 15 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Hãy kể những nguồn năng lượng được sử dụng để thực hiện các hoạt động thường ngày trong gia đình?

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Các dạng năng lượng dùng trong gia đình là: năng lượng điện, năng lượng chất đốt, năng lương mặt trời và năng lượng gió

Lời giải chi tiết

Các năng lượng được sử dụng trong gia đình là: năng lượng điện, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, …

-- Mod Công Nghệ 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Câu hỏi 2 trang 15 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Câu hỏi 1 trang 15 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 3 trang 16 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 4 trang 16 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 5 trang 16 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 6 trang 17 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 7 trang 17 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Luyện tập 1 trang 17 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Luyện tập 2 trang 17 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Luyện tập 3 trang 17 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Luyện tập 4 trang 17 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Vận dụng 1 trang 18 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Vận dụng 2 trang 18 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Vận dụng 3 trang 17 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.1 trang 10 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.2 trang 10 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.3 trang 10 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.4 trang 11 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.5 trang 11 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.6 trang 11 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.7 trang 11 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.8 trang 12 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.9 trang 12 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.10 trang 12 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.11 trang 13 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.12 trang 13 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập 2.13 trang 13 SBT Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

ZUNIA9
OFF
ON