RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Identify the one underlined word or phrase- A, B, C or D- that must be changed for the sentence to be correct.

  Câu hỏi:

  You had better learning a foreign language before applying for a job.

  • A. 
   had better
  • B. 
   learning
  • C. 
   foreign
  • D. 
   applying

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  learning ---> learn

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10417

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA