RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  When I kept getting unwanted calls, I called the phone company and had my phone number change.

  • A. 
   When
  • B. 
   getting
  • C. 
   had
  • D. 
   change

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  change ---> changed

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10419

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA