OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xét chương trình Pascal dưới đây:

  PROGRAM vi_du;

  BEGIN

  Writeln ('Xin chao cac ban');

  Writeln('Moi cac ban lam quen voi Pascal');

  END.

  Chọn phát biểu sai?

  • A. 
   Khai báo tên chương trình là vi du
  • B. 
   Khai báo tên chương trình là vi_du
  • C. 
   Thân chương trình có hai câu lệnh
  • D. 
   Chương trình không có khai báo hằng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khai báo tên chương trình là vi du

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF