OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. 
   Phần tên chương trình nhất thiết phải có
  • B. 
   Phần khai báo bắt buộc phải có
  • C. 
   Phần thân chương trình nhất thiết phải có
  • D. 
   Phần thân chương trình có thể có hoặc không

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phần thân chương trình nhất thiết phải có

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF