RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Vì sao lá cây có màu xanh lục?

  • A. 
   Vì hệ sắc tố không hấp thu ánh sáng màu xanh lục. 
  • B. 
   Vì diệp lục b hấp thu ánh sáng màu xanh lục. 
  • C. 
   Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 
  • D. 
   Vì nhóm sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lá cây có màu xanh lục vì hệ sắc tố không hấp thu ánh sáng màu xanh lục. 

  → Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10139

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA