RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Lá có đặc điểm nào phù hợp với chức năng quang hợp?
  I. Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang.
  II. Có mô xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2; mô giậu chứa nhiều lục lạp
  III. Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ của lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng và sản phẩm quang hợp.
  IV. Bề mặt lá có nhiều khí khổng, giúp trao đổi khí.

  • A. 
   I, II, III
  • B. 
   I, II, IV
  • C. 
   II, III, IV
  • D. 
   I, II, III, IV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lá có các đặc điểm phù hợp với chức năng quang hợp:

  • Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang.
  • Có mô xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2; mô giậu chứa nhiều lục lạp
  • Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ của lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng và sản phẩm quang hợp.
  • Bề mặt lá có nhiều khí khổng, giúp trao đổi khí.
  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10138

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA