ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vận động nào sau đây là hướng động dương?

  • A. 
   Rễ hướng tránh xa hoá chất độc hại.
  • B. 
   Ngọn cây luôn tìm về nơi có sáng để quang hợp.
  • C. 
   Ngọn cây hướng lên trên khi đặt chậu cây nằm ngang.
  • D. 
   Rễ cây luôn hướng  tránh xa nguồn ánh sáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Hướng động là vận động sinh trưởng định hướng đối với kích thích từ một phía của tác nhân trong ngoại cảnh do sự sai khác về tốc độ sinh trưởng tại hai phía của cơ quan (thân, rễ).

  • Có 2 hình thức hướng động:

   • Hướng động dương: Khi vận động sinh trưởng hướng về phía tác nhân kích thích.

   • Hướng động âm: Khi vận động sinh trưởng tránh xa tác nhân kích thích.

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 13567

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA