RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trước thái độ của triều đình Mãn Thanh đối với đế quốc.Nhân dân Trung Quốc có hành động gì?

  • A. 
   Đầu hàng đế quốc
  • B. 
   Nổi dậy đấu tranh 
  • C. 
   Thỏa hiệp với đế quốc
  • D. 
   Lợi dụng đế quốc chống phong kiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7561

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA