RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc là cuộc đấu tranh của giai cấp nào?

  • A. 
   Tư sản
  • B. 
   Nông dân
  • C. 
   Thợ thủ công
  • D. 
   Công nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7563

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA