RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia được coi là nước công nghiệp mới (NICs)

  • A. 
   Hàn Quốc, Xin - ga - po, In - đô - - xia, Braxin
  • B. 
   Xin - ga - po, Thái Lan, Hàn Quốc, Ác - hen - ti - na
  • C. 
   Thái lan, Hàn Quốc, Braxin, Ác - hen - ti - na
  • D. 
   Hàn Quốc, Xin - ga - po, Braxin, Ác - hen - ti - na

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6377

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA