RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) là

  • A. 
   Đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế
  • B. 
   Đặc điểm tự nhiên và dân cư, xã hội
  • C. 
   Trình độ phát triển kinh tế - xã hội
  • D. 
   Đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6376

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA