RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào?

  • A. 
   Dạ cỏ → Dạ tổ ong → Dạ lá sách → Dạ múi khế. 
  • B. 
   Dạ cỏ → Dạ lá sách → Dạ tổ ong → Dạ múi khế. 
  • C. 
   Dạ cỏ → Dạ múi khế → Dạ lá sách → Dạ tổ ong
  • D. 
   Dạ cỏ → Dạ múi khế → Dạ tổ ong → Dạ lá sách

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dạ cỏ → Dạ múi khế → Dạ tổ ong → Dạ lá sách là trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu.

  → Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11013

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA