RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Bộ hàm và độ dài ruột ở động vật ăn tạp có gì khác so với động vật ăn thịt?

  • A. 
   Răng nanh, răng trước hàm sắc nhọn hơn và ruột dài hơn. 
  • B. 
   Răng nanh, răng trước hàm sắc nhọn và ruột ngắn hơn. 
  • C. 
   Răng nanh, răng trước hàm không sắc nhọn bằng và ruột dài hơn. 
  • D. 
   Răng nanh, răng trước hàm không sắc nhọn bằng và ruột ngắn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Răng nanh, răng trước hàm ở động vật ăn tạp không sắc nhọn bằng và ruột dài hơn so với động vật ăn thịt.

  → Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11010

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA