YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tom likes_____ . He spends lots of hours watching the birds.

  • A. 
   bird-watch
  • B. 
   bird-watching
  • C. 
   watch-bird
  • D. 
   watching-bird

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 14014

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Presents______ in colored paper and put under the Christmas tree.
 • Tom likes_____ . He spends lots of hours watching the birds.
 • Greg______ me that he liked rock music.
 • The _____ festival was held in the communal house yard.
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • I____ that I didn’t know what to do.
 • The teacher told_____ us talk.
 • Halloween is the night of 31 October, when people once believed that ghosts______ .
YOMEDIA