RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

  • A. 
   3C + 4Al → Al4C3
  • B. 
   C + 2H2 → CH4
  • C. 
   C + 2CuO → Cu + CO2  
  • D. 
   Không có phản ứng nào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Co - 4e → C+4

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10456

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA